Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie w kategoriach głównych i sektorowych

Należy wybrać kategorię, do której zgłaszany jest projekt. Projekt można zgłosić w maksymalnie trzech kategoriach.

Opis projektu: (opis do max 10 000 znaków ze spacjami)

Dane kontaktowe

Dane do faktury