Formularz zgłoszeniowy

Tylko projekty realizowane pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 30 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie w kategoriach głównych i sektorowych

Należy wybrać kategorię, do której zgłaszany jest projekt. Projekt można zgłosić w maksymalnie trzech kategoriach.

Opis projektu: (pozycje od I do IV max 5 000 znaków ze spacjami)

Dane kontaktowe